Profesjonell oppfølging under og etter en krise er nødvendig for
å få medarbeidere raskt tilbake i arbeid.Nordic Trust setter ivaretakelse av mennesket i fokus gjennom vår støtte til virksomhetens krisehåndtering.
Vi bidrar til å minimere krisens negative konsekvenser for både enkeltpersoner og virksomheten i sin helhet.

Responsavtale - fagspesialister når du virkelig trenger det!

«Omfanget av den psykologiske virkningen av en hendelse vil ofte overstige omfanget av de medisinske skadene»
Atle Dyregrov


Nøkkelpersoner

Trond T. Kalleberg

Adm. dir


Kalleberg har mer enn 30 års ledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskap med hovedfokus på organisasjon- og leder- utvikling.

Atle Dyregrov

Fagsjef


Dyregrov er psykolog, dr. philos, professor II ved Universitetet i Bergen, og spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet ved en rekke større katastrofer i inn- og utland.

Styret


SamarbeidspartnereSamarbeidspartner krisepsykologi


Samarbeidspartner beredskap

Kontakt

Hovedkontor

Solbråveien 20
1372 Asker
Norway

Postadresse:
Postboks 1722, Vika, 0121 Oslo, Norway